Hakkımızda
- Enstitümüz 2011 yılında kurulmuş olup 2013 yılında öğrenci almaya başlamıştır. Mevcut durumda 9 Anabilim Dalı ve 10 Yüksek Lisans programı ile eğitim-öğretimine devam etmektedir. 
-VİZYONUMUZ
- Sağlık bilimleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde lider, saygın, yenilikçi bir kurum olmak

MİSYONUMUZ
-Sağlık Bilimleri alanında  insani değerleri ve bilimsel  yaklaşımıyla fark yaratan bilim insanları yetiştirmek

TEMEL DEĞERLERİMİZ
- Atatürk ilkelerine bağlılık
- Evrensel hukuk ilkeleri ve yasal düzenlemelere bağlılık
- İnsan odaklı olmak
- Eşitlikçi, adil ve dürüst olmak
- Bilimsel ve etik ilkelere saygılı olmak
- Düşünce ve ifade özgürlüğüne saygılı olmak
- Çevreye duyarlılık
- Katılımcılık
- Hoşgörülü olmak
- Yenilikçilik
- Eğitim ve araştırmada mükemmeli aramak
- Yaşam boyu öğrenmeye inanmak
- Sorun çözmede bilimsel sistematiği uygulamak
- Yapıcı eleştirileri gelişme fırsatı olarak görmek
- Ekip çalışmasına inanmak
- Sağlıkla ilgili toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve çözümü için sorumluluk hissetmek