2018-2019 GÜZ DÖNEMİ KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE 
 
Lisansüstü Programlara Kayıtların Yapılması 10-12 Eylül 2018
Yedek Öğrenci Kayıtlarının Yapılması 13-14 Eylül 2018
Ders Alma 10-14 Eylül 2018 (saat 17:00 kadar)
Ders Almalara İlişkin Danışman Onayının Son Tarihi  14 Eylül 2018 (saat 24:00)
Derslerin Başlaması 17 Eylül 2018

TEZLİ ÖĞRENCİLER KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
 • Yüksek Lisans Programına başvuranlar için Lisans Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı sureti,
 • Yüksek Lisans Programına başvuranlar için Lisans not durum belgesinin (Transkript) aslı veya onaylı sureti,
 • ALES Sonuç Belgesi aslı veya onaylı sureti,
 • YDS/ÜDS/KPDS Sonuç Belgesi aslı veya onaylı sureti, 
 • Nüfus Cüzdanın aslı veya onaylı sureti,
 • 6 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş).
 • Erkek öğrencilerin askerlik sevk tehir işlemlerinin yapılası için Askerlik Durum Belgesinin aslı (son 3 ay içinde alınmış olması)
 • Anabilim Dalları tarafından başvuru için gerekli görülen ek belge, sertifka vb. belgelerin asıllarının kayıt sırasında sunulması zorunludur.
   
TEZSİZ ÖĞRENCİLER KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
 • Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi
 • Not durum belgesinin (Transkript) aslı ve fotokopisi
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Erkek öğrencilerin askerlik sevk tehirleri yapılmak üzere Askerlik Durum Belgesinin aslı (son üç ayda alınmış olmalı),
 • 3 adet Vesikalık Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),
 • Anabilim Dalları tarafından başvuru için gerekli görülen ek belge, sertifka vb. belgelerin asıllarının kayıt sırasında sunulması zorunludur.