2018-2019 BAHAR DÖNEMİ KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
TEZLİ ÖĞRENCİLER KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
  • Yüksek Lisans Programına başvuranlar için Lisans Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı sureti,
  • Yüksek Lisans Programına başvuranlar için Lisans not durum belgesinin (Transkript) aslı veya onaylı sureti,
  • ALES Sonuç Belgesi aslı veya onaylı sureti,
  • YDS/ÜDS/KPDS Sonuç Belgesi aslı veya onaylı sureti, 
  • Nüfus Cüzdanın aslı veya onaylı sureti,
  • 6 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş).
  • Erkek öğrencilerin askerlik sevk tehir işlemlerinin yapılası için Askerlik Durum Belgesinin aslı (son 3 ay içinde alınmış olması)
Anabilim Dalları tarafından başvuru için gerekli görülen ek belge, sertifka vb. belgelerin asıllarının kayıt sırasında sunulması zorunludur.